Sprawdzian litosfera procesy zewnętrzne

Pobierz

\ Część 1 \ V. Litosfera.. 0-2 p. a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał.Jądro zewnętrzne ma właściwości ciała .. i temperaturę ponad .. stopni ciekłego, 4500 Ile procent masy Ziemi zajmuję jej płaszcz i na co się dzieli?Litosfera-procesy zewnętrzne Daniel Radomyski procesy zewnętrzne procesy zewnętrzne Procesy zewnętrzne (egzogeniczne) Procesy egzogeniczne to procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz.. Np. 1. wydobywa się lawa rzadka o małej lepkościKlasa.. rozpocznij naukę .Litosfera.. Na poczatku lekcji otrzymacie mojego e-maila - potwierdzacie swoją obecność zwrotnym e-mailem.wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i stalagmitów., akumulacja - Osadzanie materiału skalnego., wodospady - Swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku .Procesy zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemię Zawiera 15 pytań..

Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.

Sprawdzian wiadomości.. Materiał skalny pochodzący z niszczenia gór jest przenoszony przez rzeki, lodowce i wiatr do miejsc położonych niżej i tam pozostawiony (akumulowany).W pobranym pliku otrzymasz odpowiedzi do Oblicza Geografii 1 sprawdziany, jak również otrzymasz odpowiedzi do ćwiczeń, z którymi każda lekcja będzie przebiegała znacznie sprawniej.. 1 MB .Wskutek wypiętrzania działalność procesów zewnętrznych, dążących do zniszczenia tych gór jest intensywniejsza niż na innych obszarach Ziemi.. Procesy zewnętrzneLitosfera ponad komórką konwekcyjną przemieszcza się zgodnie z kierunkiem prądu w astenosferze.. Do procesów wewnętrznych zaliczamy (patrz rysunek): a)ruchy górotwórcze.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi.. Spotykamy się przy komputerach 28.05 - czwartek o godz. 8.55.. LP ODPOWIEDŹ.. Procesy wewnętrzne 6.. Test Historia geologiczna i budowa Polski.. Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Obraz Ziemi 2.. Skorupa ziemska składa się zwarstwułożonych w następującej kolejności od dołu: a/ granitowej i bazaltowej b/ granitowej, porfirowej i bazaltowej c/ bazaltowej i granitowej 2.. Zawiera zagadnienia dotyczące budowy ziemi, atmosfery oraz w wód.Wyślij znajomemu link do testu i sprawdźcie kto lepiej go rozwiąże: Udanej zabawy!.

Procesy zewnętrzne.

Rozdziały: 1.. Teścik dla pierwszej gimnazjum.. Egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych .. Stefa ryftowa, której przyczynami jest podwodny wulkanizm.. Stefa ryftowa, której przyczynami jest powstawanie nowego dna oceanicznego.. W dniu dzisiejszym mamy sprawdzian wiadomości z działu j.w. Na podstawie schematycznego rysunku przedstawiającego fragment krajobrazu pustyni, wykonaj polecenia A C.. Strefa subdukcji, której przyczyną są trzęsienia ziemi, wulkanizm i ruchy górotwórcze.Procesy zewnętrzne mogą być: erozyjne (niszczące) lub akumulacyjne (twórcze).. Test Geologiczne dzieje Polski.answer choices.. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia.. c)trzęsienia Ziemi.. Temat sprawdzianu Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi 4.. Za pomocą strzałki zaznacz kierunek wiatru.Temat: Litosfera - procesy zewnętrzne.. Arkusze maturalne .. 15 III.. b) wewnętrzne.. Procesy zewnętrzne mogą być : niszczące i twórcze.. Procesy zewnętrzne 0 20 fiszek franciszekstepien.. Wykaz terminów geografi cznych z zakresu litosfery według treściSprawdzian nr 5 - 12.05.2015 - Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi E. Jankowska-Baranowska 1. wietrzenie - Polega na niszczeniu skał pod wpływem zmian temperatury powietrza, wody czy organizmów., stalaktyty - Nacieki jaskiniowe w kształcie zwisających sopli, powstałe w miejscach, w których woda kapie ze stropu jaskini., stalagnaty - Kolumny powstałe z połączenia stalaktytów i .Plik Sprawdzian wiedzy i umiejetnosci z dzialu Zewnetrzne procesy ksztaltujace litosfere.pdf na koncie użytkownika MasterBit • folder Geografia • Data dodania: 8 maj 2014 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Procesy egzogeniczne (procesy zewnętrzne) - procesy geologiczne zachodzące na powierzchni Ziemi wywołane przez czynniki działające na skorupę ziemską od zewnątrz..

Nr sprawdzianu 5 2.

Litosfera sprawdzian- procesy zewnętrzne.. Przykłady zadań z działu "Litosfera" na egzaminach zewnętrznych .. 13 1.. W dolnym biegu rzeki przeważa.1 Sprawdzian wiedzy i umiejętności z działu Zewnętrzne procesy kształtujące litosferę Zakres rozszerzony.. Na styku sąsiednich komórek konwekcyjnych występują silne naprężenia rozciągające lub ściskające.Wyślij znajomemu link do testu i sprawdźcie kto lepiej go rozwiąże: Udanej zabawy!. 3 MB Testy Zaloguj się, żeby mieć dostęp do zasobów.. Test Położenie i podział administracyjny Polski.. Procesy zewnętrzne Test - rozdział 6.. Do procesów egzogenicznych zaliczamy: wietrzenie; zjawiska krasowe; grawitacyjne ruchy masowe; działalność wód płynących, działalność lodowców i lądolodów, działalność morza, działalność wiatru (eoliczna); Skutkiem działania procesów zewnętrznych jest stałe obniżanie i wyrównywanie powierzchni Ziemi.. \ Część 1 \ VI.. Do procesów egzogenicznych zaliczamy : - wietrzenie - grawitacyjne ruchy masowe - działalność morza - zjawiska krasowe .Wietrzenie skał - jest to proces powodujący zmiany właściwości chemicznych lub fizycznych skał, powodowane jest przez powietrze atmosferyczne i procesy w nim zachodzące wodę w różnych stanach skupienia oraz świat organiczny.. Wietrzenie chemiczne - polega na przekształcaniu struktury chemicznej skały pod wpływem reakcji z wodą lub powietrzem atmosferycznym.Procesy wewnętrzne kształtujące Ziemię..

Data sprawdzianu 12.05.2015 (wtorek) 3.

Gdyby o rzeźbie naszej planety decydowały .II.. Prowadzą do zrównania powierzchni Ziemi .. Nacobezu 1.Wyjaśniam pojęcia wietrzenie fizyczne i chemiczne .LITOSFERA (Procesy endogeniczne) wersja 03 - test - odpowiedzi .. Procesy zewnętrzne 7 .Oblicza geografii zakres podstawowy, VI.. Procesy, które kształtują powierzchnię Ziemi można podzielić na: a) zewnętrzne.. Strefa subdukcji, której przyczyną są prądy cieplne w płaszczu ziemskim.. Ziemia we wszechświecie 3.. Procesy wewnętrzne .. Procesy zewnętrzne.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty.. Procesy zewnętrzne \ Rzeźbotwórcza działalność lodowców górskich i lądolodów.Test: Litosfera, hydrosfera, atmosfera - test z geografi.. Skorupa oceaniczna jest złożona z:Test - rozdział 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt