Rozkład materiału z plastyki klasa 4

Pobierz

Wyjście w teren - wykonanieWymagania edukacyjne z plastyki "Do dzieła!". Klasa IV Numer i temat lekcji Liczba godzin Tre ści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe Ucze ń: 1.. Kinga Łapot-Dzierwa Maria Śmigła Robert Małoszowski.. Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła.. wg Bibliotecznykacik.. Zasadyocenianianalekcji plastyki, zapoznanie z podręcznikiem, zeszytem ćw.. Klasa 4 Dokumentacja: Rozkład materiału.. Plastyczne środki wyrazu • reprodukcje dzieł z podręcznika i wybranych źródeł, w których dominuj ącymiRoczny plan pracy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Autor: Beata Mikulik: Segment: Szkoła podstawowa klasy 4-8: Przedmiot: Plastyka .ROZKŁAD MATERIAŁU PLASTYKI DO KLASY IV Lp.. Zaktualizowany: 2017-09-06.ROZKŁAD MATERIAŁU DO NAUCZANIA PLASTYKI W KLASIE 2 gimnazjum Szkoła specjalna Rok szkolny 2010/2011 Rozkład materiału i poszczególne tematy dostosowywane będą indywidualnie do możliwości uczniów, ważnych wydarzeń i świąt szkolnych i narodowych.. rozwiń wszystkie Dla ucznia Klasa 4 Klasa 5 Nowa edycja Klasa 6 Klasa 7 Do dzieła!. Poziom: Klasa 4.. We wszystkich umiejętności zostały podzielone na: P - umie-jętności podstawowe oraz PP - umiejętności ponadpodstawowe..

Do każdego poziomu ...Plastyka - klasa 4 .

Rozkład materiału z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". wg .. Dzień sztuki z malarstwem Połącz w pary.. Cieszy się niesłabnącym uznaniem nauczycieli i sympatią uczniów.. Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8 Liceum Technikum Plastyka.. PLASTYKA .. 1 sztuki - termin język plastyki oraz podstawowe terminy plastyczne w formie abecadłaProfesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy, scenariusze lekcji, wypracowania, testy, konspekty, korepetycje, matura, nauczyciele Katalog Małgorzata Kowalczyk Plastyka, Konspekty Rozkład materiału plastyki do klasy IV Otwórz PDF w nowym oknie Zgłoś błąd Wyświetleń: 8440 Uwaga!Zgaduj zgadula PLASTYKA klasa 4 - Plastyka- klasa IV - przyroda klasa 4 dział 5 - FAMILY, HAIR - THINGS - Activities - Piłka siatkowa quiz .. wysyłka do 72 godzin.. Zawiera on 64 tematy lekcji.. Pobierz (328 kB) Liczba pobrań: 11321.. II.Plan wynikowy z plastyki do programu nauczania "Do dzieła!". Język sztuki, czyli plastyczne środki wyrazu, s. 6-12 (część rozdziału z wył ą- czeniem zaga dnie ń dotyczących modelunku światłocienio- wego i perspektywy) • karta pracy: Sprawdź swoj ą wiedzę.. Zaloguj się Załóż konto Menu Oferta edukacyjna Szkoły językowe i uczelnie Zaloguj się Załóż konto Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć .Rozwija ciekawość sztuki i umiejętność dostrzegania nowych zjawisk artystycznych oraz związków pomiędzy dziedzinami twórczości..

... Powtórzenie materiału z plastyki Teleturniej.

2 - podrecznik Do dziela !, s blok rysunkowy, tekture, farby plakatowe,Sep 1, 2021cji, kart pracy, a także rozłożonego i podzielonego materiału nauczania w zaproponowanym rozkładzie materiału z pla­ nami wynikowymi do każdej z klas.. Klasa IV Rok szkolny 2020/2021 (opracowanie Iwona Antos na podstawie rozkładu materiału Bożeny Ozga-Morawskiej) Numer i temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Bardzo dobra Wymagania (Nauczyciel nie ocenia zdolności ucznia, lecz jego zaangażowanie i wkład w pracę na lekcji .Na ścieżkach wyobraźni Plastyka 4 Podręcznik Outlet.. Taka forma przedstawiania treści jest bliska uczniom, dzięki czemu nauka plastyki jest bardziej atrakcyjna i sprzyja zrozumieniu zaprezentowanych zagadnień.. dodaj do schowka do koszyka.. Tematyka ośrodka tygodniowego Temat zajęć plastycznych Liczba godzin przewidzianych na realizację Działalność plastyczna Cele .. -50%.Jun 22, 2020Rozkład materiału.. Ocena: 0/5.. Wprowadza w świat sztuki i plastyki za pomocą wyważonej kombinacji treści teoretycznych i ćwiczeń plastycznych.- rysowanie z natury - wykonuje szkic z zastosowaniem poznanych środków wyrazu - wykorzystuje zdobyte wiadomości na temat barw - uwzględnia w pracy rysunkowej fakturę i światłocień - wybiera ciekawy fragment otoczenia do przedstawienia na rysunku - wykonuje szkic z uwzględnieniem planów przestrzeni 25. , Plastyka , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , strona 1 , dlanauczyciela.pl..

Język plastyki .

Nasza cena: 31,50 zł 63,00 zł.. Przewodnik metodyczny.. Uczeń klasy 4., który już nie jest "czystą niezapisaną kartą", w zakresie umiejętności i ekspresji plastycznej wkracza w najważniejszy w swoim życiu okres poznawania plastykiz podręcznikiem Lubię tworzyć - plastyka dla szkoły podstawowej (kl. 4-6) wydawnictwa MAC EDUKACJA S.A., autorstwa Agnieszki Misior-Waś i Wojciecha Syguta.. Plastyka rozbudza wrażliwość na piękno przyrody i wartości urzeczywistnione w dziełach sztuki, zachęca do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej, rozwija wyobraźnię twórczą i kreatywne myślenie abstrakcyjne, przydatne w każdej dziedzinie życia i w edukacji oraz kształci świadomość, że sztuka jest ważną .W klasach 4 i 5 uczeń systematycznie poznaje język sztuk plastycznych, jednocześnie zdobywając wiedzę o podstawowych problemach plastycznych osadzonych w dziedzinach sztuki (takich jak: rysunek, malarstwo, architektura, rzeźba, grafika, sztuka użytkowa, fotografia, film, teatr).godzin Srodki dydaktyczne Tresci nauczania Wymagania Odniesienia do podstawy programowejRozklad materialu-tresci programowe plastyka klasa IV-VI : Do dziela Numer Klasa IV 1. i 2.. Pracownia plastyczna powinna posiadać dobre oświetlenie (zgodne z atestem i higieną pracy), jej wielkość powinna gwarantować różnorodne, w tym indywidualne ..

Lekcje ...Powtórzenie materiału z plastyki Teleturniej.

i jej związków z innymi dziedzinami plastyki na płaszczyźnie • dokładne określanie, dobra znajomość .. Klasa 6 Szkofia podstawowa - .Plastyka(nr dopuszczenia MEN: kl. 5 - 779/2/2018, kl. 6 - 779/3/2019 kl. 7 - 779/4/2017) Podręcznik, który nie traci na aktualności!. Plastyka .. Druk płaski z niespodziank ą. Monotypia.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Rzeźba - od interpretacji do kreacji.. Klasa IV Numer i temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wymagania Odniesienia do podstawy programowej podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: 1. wg Dziewunia.. / "Na scenie - występ, koncert, przedstawienie " lubRozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym do klasy 4Rozkład materiału nauczania z dwustopniowym planem wynikowym do klasy 4. wg Romaolszewska9.. ABC sztuki I.6 III.3 III.4 III.5 - charakteryzuje sztukę współczesną - wymienia przykładowe formy dzieł sztuki współczesnejWstęp.. Zostały w niej umieszczone m.in.: rozkład materiału, wymagania edukacyjne, scenariusze lekcji.. 1 - termin język plastyki orazpodstawowe terminy plastyczne w formie abecadła• wykonywanie frotażu z dowolnej matrycy, powstałej z materiału o chropowatej powierzchni • wykonywanie ciekawego frotażu (czarno-białego lub barwnego) z dowolnej matrycy lub wykorzystywanie nietypowego materiału do wykonania frotażu 7.. Plastyka.. Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Przedmiotowy system oceniania.. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. .Do dzieła!. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!. 4 Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowejNiezbędne warunki bazowe do realizacji programu: pracownia lub klasa do prowadzenia zajęć z plastyki.. Barwy ciepłe i zimne Sortowanie według grup.. Ocenianie Sprawdziany.. Brainy 1- klasa 4- unit 7 Porządkowanie.s.. Filtry: roczne plany pracy.. Środki dydaktyczne i formy realizacji Temat, technika 11 Ogólne wymagania programowe.. Li- czba go- dzin Działalnośćplastyczna Wiedza o sztukach plastycznych.. Plastyka .. Organizacja dyżurów, omówienie planu pracy i treści nauczanego materiału.programową przedmiotu plastyka na II etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII szkoły podstawowej).. Sprawdzian nr 4.. Co widzimy i jak to pokazać?. wg Dziewunia.. Zapewnia bogaty wybór materiałów będących inspiracją w codziennej pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt