Przeczytaj dialog następnie uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami

Pobierz

Przypomnij sobie wiadomości o rodzajach zdań ze względu na cel wypowiedzi.. Zad.4- uzupełnijcie zdania odpowiednią formą 'going to' Zad.5- uporzadkujcie wyrazy tak, aby powstały zdania.1.. Podpisz jej części ciała 1-9.. Klasa VINastępnie wyjaśnijcie znaczenie frazeologizmów: czuć się jak w raju, rajskie życie, raj utracony, zakazany owoc-z tym ostatnim ułóżcie zdanie, w którym wyrażenie to wystąpi w znaczeniu przenośnym.. Harry .4 Uzupełnij dialog wyrazami z ramki.. Have we….Truśka223 Języki obce Uzupełnij zdania w czasie Past Simple 17.05.2021 o 22:48 rozwiązań: 1; Truśka223 Języki obce Poukładaj słowa w odpowiedniej kolejności, tak żeby utworzyły spójne i logiczne zdania: 17.05.2021 o 20:50 rozwiązań: 1; Truśka223 Języki obce Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą: 17.05.2021 o 20:48 rozwiązań: 1Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania właściwymi imionami Helga lub Frau Schulz Ich heiße Helga Schulz.. Dzisiaj kontynuacja poprzedniej lekcji.. Następnie utwórz zdania jak w przykładzie i zanotuj w zeszycie.Uzupełnij dialog właściwymi znakami interpunkcyjnymi: podręcznik s. 188 (pisemnie).. Użyj is lub are oraz czasowników z ramki.. W ćwiczeniach uzupełnij ćw 1,2,3,4,5/str 71 .. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Dodatkowo zaoszczędzisz czas, nie muszę szukać każdego zadania osobno - u nas znajdziesz zbiór, który będzie najlepszym wsparciem przed tym ważnym egzaminem..

Przeczytaj dialog i uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami.

Zapoznaj się z ćw.. Następnie napisz zdania w zeszycie.. ( nagranie przesłałam na Messengerze) Następnie przeczytaj zdania z właściwymi imionami.. rozwiązane.. Przeczytaj regułę gramatyczną na str.116.. Połącz ustnie właściwe fragmenty zdań w zadaniu 6, str. 113, następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. oraz o zdaniu i wypowiedzeniu: Przypomnienie s.188 i 189.. Napisz w zeszycie zdania.. Bobrowniki 126.. Zadania: 1.Naucz się słownictwo 2.5 s.33 -podręcznik 2.Zadanie 1. i podkreśl końcówki przymiotników.. Tel: (46) 838 67 10. e-mail: .. Zadania: 1.Naucz się słownictwo 2.4 s.33 - podręcznik oraz wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń s.17 .. Po dwukrotnym wysłuchaniu dialogu przyporządkuj każdemu elementowi (1.1.-1.5.). Pracę niech Wam umili piosenka pt.: "Zakazany owoc"- miałam 15 lat, gdy była przebojemSzkoła Podstawowa im.. Zdecyduj, które 2 spricht Polnisch.. Czas na ćwiczenia: ćw.. Katie They're 7 my cupboard.Bezpłatna usługa Google szybko przetłumaczy słowa, zwroty i strony internetowe z polskiego na ponad 100 innych języków i odwrotnie.5 Uzupełnij zdania właściwymi czasownikami z tabeli z ćwiczenia 4..

Przeczytaj relację, uzupełnij ją ustnie właściwymi numerami zdjęć.

Wypełnij tabelę.. Ustnie odpowiedz na pytania w ćw 1.. Następnie utwórz zdania jak w przykładz i zanotuj je w zeszycie.2.. Ćwiczenie zapisz w zeszycie- podręcznik str. 62 ćw.. właściwą informację (A-F).. Man trinkt und .Grammar Sprawdź, kto wykonuje czynności pokazane na obrazkach.. Grammar 6 Przeczytaj dialog i zakreśl .Przeczytaj dialog (posłuchaj) ćw 1/114.. Przeczytaj wpisy nastolatków, przetłumacz je na język polski, a następnie uzupełnij zdania właściwymi imionami.. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach.. Zad.3- uzupełnijcie zdania a- d wyrażeniami podanymi pod poleceniem a następnie uzupełnijcie poniższy dialog.. W ramach utrwalenia słownictwa z zakresu "Sportarten" (dyscypliny sportowe) polecam wykonanie ćwiczeń interaktywnych na stronie: tekst w zadaniu5, str. 113 i uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami.. Które z tych zdań jest prawdziwe?- podręcznik str. 62 ćw.. Jedna informacja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego elementu.. Sprawdź również pomoce naukowe z .Uzupełnij zdania właściwymi formami nazw miejscowości podanych w nawiasach.. Nowe słownictwo możesz prztłumaczyć na stronie (PODRĘCZNIK STR. 106), KROK 3.. Nazwa mieszkańców Nazwa miejscowości w mianowniku w dopełniaczu w miejscowniku mławianie Mława Mławy Mławie katowiczanie nałęczowianie ostródzianie przemyślanie sopocianie 4uzupelnij dialog wyrazami podanymi w ramce..

Następnie uzupełnij ustnie zdania właściwymi imionami i napisz je w zeszycie.

Jesteś aktywny?".. 5.Posłuchaj dialogu z ćwiczenia 1.. 4Przeczytaj zdania 1-5, a następnie wysłuchaj nagrania.. 1 Przeczytaj, co mówi Sticks.. Następnie uzupełnij literki w słowach a-e dotyczące nazw części twarzy.. Wypisz imiona członków jego rodziny.. Otwórz podręcznik na str. 73 i spójrz na ćw.. en Sprech Zbierz w zeszycie potrzebne słownictwo.Zad.2- patrząc na obrazki uzupełnijcie zdania właściwymi wyrazami.. Przeczytaj wpisy nastolatków, przetłumacz je na język polski, a następnie uzupełnij zdania właściwymi imionami.. Odpowiedzcie na dwa pytania według siebie.. Jedno imię zostało podane dodatkowo.. W ramach utrwalenia słownictwa z zakresu "Sportarten" (dyscypliny sportowe) polecam wykonanie ćwiczeń interaktywnych na stronie: przeczytać tekst z zadania 1 na s.105 w podręczniku i uzupełnijcie zdania pod tekstem właściwymi imionami.. Znajdziesz tu: zadania z angielskiego, rozwiązania zadań z języka angielskiego, ćwiczenia z angielskiego, odpowiedzi oraz bazę wiedzy.. Przeczytaj dialog.. zdania są zgodne z treścią nagrania (R), a które nie (F).. Na koniec wykonajcie dwa zadania 1 i 3 z ćwiczeń na s. 75.. 1, 2 s.188, ćw.4, 5 s.189 - ustnieOdwołując się do słownika języka polskiego lub innych dostępnych źródeł, napiszcie w zeszycie, co oznacza wyrażenie słup soli , a następnie ułóżcie z nim zdanie i też zapiszcie w zeszycie..

Przeczytaj historyjkę jeszcze raz i uzupełnij zdania odpowiednimi imionami - w ćw.

Następnie uzupełnij zdania.. Napisz całe zdania w zeszycie.. 99-418 Bełchów.. 23.11.2020 r. - 27.11.2020 r. JĘZYK ANGIELSKI.. Posłuchaj nagrania i uzupełnij w zeszycie brakujące informacje (NIE PISZEMY W PODRĘCZNIKU) Przeczytaj zdania z fioletowej ramki (ćw 3/114) i uzupełnij w zeszycie ćw 4/114 wykorzystując zdania z ćw 3.. Przeczytaj regułę gramatyczną ze strony 116..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt