Podaj 3 przyczyny restrukturyzacji przemysłu po roku 1989

Pobierz

Odpowiedź Zadanie 4.. Strona 245.. Zadanie 2 Wskaż wśród podanych zadań trzy , które określają przyczyny restrukturyzacji Górnoślaskiego Okręgu Przemysłowego: A) Wzrost kosztów eksploatacji węgla kamiennego B) Zlikwidowanie dotacji panstwowych dla górnictwa.. Podaj po 2 nazwy miejscowości w Polsce, w których produkuje się: .. Wyjaśnij w zeszycie, czym są OZE , podaj przykłady.. Gospodarka sterowana dotychczas przez władze państwowe musiała wypłynąć na szerokie wody wolnego rynku.. Zaznacz 2 odpowiedzi.. 1815 - 1939: pierwsze uprzemysłowienie Polski.. (SP07) Na początku lat 90. podjęto decyzję o zaprzestaniu budowy elektrowni atomowej nad Jeziorem Żarnowieckim.. C) Wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego.— Nastąpił kryzys przemysłu w Polsce.. W 1989 roku w Polsce skończył się komunizm i nastał kapitalizm.. zróżnicowana struktura produkcji wzrost bezrobocia dominacja właśności państwowej zacofane technologie produkcji.. Pojawił się dział marketingu.Inwazja kapitału zagranicznego po 1989 roku w stosunku do Polski w poważnym stopniu udała się poprzez ukształtowanie niewłaściwej struktury polskiej gospodarki.. spowodował on zmiany we własnościowe, wielkościowej i gałęziowej strukturze przemysłu.. Zasadniczym narzędziem sprawowania kontroli nad .Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ 1.Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia przyczyn restrukturyzacji..

Zaznacz trzy cechy polskiego przemysłu po restrukturyzacji.

Mieszkańcy krajów przyjmujących obawiają się utraty pracy po przybyciu dużej liczby migrantów.. a) Wyjaśnij podane niżej terminy, obrazujące sytuację gospodarczą w naszym kraju po1989r.. C. Migranci narażają się podczas podróży na liczne niebezpieczeństwa.Po gimnazjum, Podręcznik.. Wpisz litery we właściwe miejsca schematu.Podaj przyczyny, z powodu których w Polsce zmniejsza się w ostatnich latach liczba ludności .. (4 pkt) Sytuacja gospodarcza Polski po roku 1989 ulega zmianom.. Planeta nowa 7 Rolnictwo i przemysł Polski.. Dla chętnych: ćwiczenie 2 str. 141 - podręcznik ( prace pisemne można przysyłać na adres mailowy .. Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia przyczyny restrukturyzacji przemysłu w Polsce po 1989 roku.. a) Wyjaśnij podane niżej terminy, obrazujące sytuację gospodarczą w naszym kraju po 1989 roku: .. Głównym ośrodkiem przemian zachodzących w tym okresie stało się Królestwo Kongresowe.. Wykonaj zadania.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Zaznacz zestaw w którym podano poprawne oznaczenie przyczyny restrukturyzacji przemysłu w Polsce po 1989..

Przestarzała struktura gałęziowa (dominacja przemysłu ciężkiego) 3.3.

Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia.. 1 .Ostatni okres obejmuje lata po 1945 r., a więc czasy PRL-u i II RP.. Zaznacz zestaw, w którym podano poprawne oznaczenia przyczyn restrukturyzacji przemysłu w Polsce po 1989 roku.. Question from @kak41q - GeografiaNasz kraj po 1989 roku doświadczył jednej z najgłębszych deindustrializacji w powojennej historii Europy.. Zeszłe pokolenie było pełne entuzjazmu.. W tej rozległej dość fazie możemy wyróżnić trzy etapy.. uzupełnij zdania właściwymi informacjami.. Wyobraź sobie, że zatrudnienie zmniejszyło się o około 40%.. Podaj dwie pozytywne i dwie negatywne konsekwencje restrukturyzacji przemysłuWypisz przyczyny restrukturyzacji przemysłu w Polsce po roku 1989 .. Zmiany w przemyśle Polski po 1989 roku .. Wymień dwie przyczyny restrukturyzacji surowcowych okręgów .Temat: Przedstaw stosunki między USA i Polską po 1989 roku.. Rozwój gospodarczy opierał się na dokonanych zasadniczych reformach społecznych.. Sytuacja gospodarcza Polski po roku 1989 ulega zmianom.. Wszystkich zaczęła obowiązywać fundamentalna zasada ekonomiczna, że koszty wytworzenia towaru nie mogą być wyższe .Przykłady pozytywnych skutków restrukturyzacji przemysłu: ..

Podaj 2, najbardziej istotne, czynniki lokalizacji przemysłu wysokiej techniki.

Zredukowano zatrudnienie i ograniczono przywileje socjalne.. Planeta Nowa 5 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era).. Przede wszystkim: - Zlikwidowano poprzez wrogie przejęcia, potencjalnych polskich konkurentów w przemyśle wyższej techniki.Restrukturyzacja przemysłu w praktyce Działania restrukturyzujące przemysł na dużą skalę pojawiać się mogą w efekcie np. potężnych zmian politycznych.. Strona 50.. Wskaż cztery wydarzenia, które miały wpływ na kształtowanie się tych stosunków.. Zmiany te polegały głównie na: - zwiększeniu znaczenia nowoczesnych gałęzi przemysłu kosztem przemysłu ciężkiego, - zastosowaniu nowoczesnych technologii i nowoczesnych maszyn,Podczas więc gdy przemysł był nadmiernie rozbudowany, sektor usług pozostawał niedorozwinięty.. Regulamin; Informacje o danych osobowych; Pliki cookies;faza restrukturyzacji przemysłu Od roku 1989 polegają na przekształceniach i wprowadzeniu innych, bardziej opłacalnych technologii przemysłowych, prywatyzacji wielu zakładów przemysłowych, napływie kapitału zagranicznego na polski rynek, miedzy innymi rozwija się przemysł lekki, elektromaszynowy, a coraz mniejsze znaczenie ma przemysł ciężki.Przyczyny restrukturyzacji Przykładowe przyczyny wewnętrzne wywołujące potrzebę restrukturyzacji wysokie koszty działalności zbyt energochłonna produkcja zbyt materiałochłonna produkcja niska jakość produktów Przyczyny zewnętrzne wzrost konkurencji przeobrażenia polityki gospodarczej nieprzewidziane zdarzenia rynkowe np. spadki giełdowe, epidemiaZmiany, które nastąpiły po 1989 roku kształtują nasze obecne życie, ale nie wszyscy są zadowoleni z obecnego ustroju..

0-2 p.W 1989 roku rozpoczął się w Polsce proces restrukturyzacji przemysłu.

Zadanie.. Trwa po dziś dzień.. Podaj po trzy skutki współpracy polsko-amerykańskiej dla sytuacji wewnętrznej Polski i dla pozycji naszego państwa na arenie międzynarodowej oraz oceń każdy w przedstawionych skutków.Podaj trzy przyczyny otwierania przez te kraje rynków pracy dla Polaków.. Walczyło z władzami komunistycznymi wierząc, że czeka.. Przydatność 60% Zmiany w polskim przemyśle.Jan 12, 2021Innymi przyczynami restrukturyzacji przemysłu jest konkurencja w walce o rynki zbytu.. Może warto zastanowić się czemu.. Przemiany polityczne i gospodarcze po 1989 roku wymusiły zmianę struktury polskiego przemysłu.. Główną cechą gospodarki Polski Ludowej było jej podporządkowanie celom politycznym.. Zróżnicowana struktura produkcji 2.. Zmiany struktury organizacyjnej, modernizację technologii produkcji.. Koszt wydobycia węgla w Polsce jest wysoki (patrz wyżej) a na rynku pojawiły się o wiele tańsze zasoby Chin, Indii i RPA.Przemysł 1 Zadanie 10 (3 pkt.). Spadła produkcja.. Ten czynnik jest ważny w przypadku Polski.. Przyczyny restrukturyzacji przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo: - kończące się złoża surowców mineralnych, m.in. węgla kamiennego; - wysokie ceny krajowych surowców mineralnych (taniej można je importować);Obejmuje produkcyjną działalność.. Udział usług niematerialnych w strukturze środków trwałych wynosił w Polsce w 1989 roku jedynie 4%, zaś w krajach OECD wskaźnik ten był sześć razy większy!Wskaż przyczyny restrukturyzacji przemysłu w Polsce po 1989 roku.. Uzupełnij schemat przedstawiający etapy rozwoju przemysłu w Polsce po II wojnie światowej.. Pierwszy obejmuje lata 1815 - 1864.po 1989 r. na zmiany struktury zatrudnienia w konurbacji katowickiej i aglomeracji łódzkiej Przeczytaj uważnie treść z podręcznika s. 184-186, zaobserwuj zdjęcia i wykresy.. W związku z tym produkcja energii elektrycznej w Polsce nadal w 97% pochodzi ze spalania węgla.Gospodarka Polski Ludowej - system gospodarczy związany ściśle z ustrojem panującym w Polsce Ludowej w latach , wzorowanym na rozwiązaniach radzieckich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt