Napisz rozprawkę w której rozważysz czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich

Pobierz

W części polonistycznej większość wybrała temat pierwszy: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelnika".W zależności od tego, jak sformułowany jest temat rozprawki, rozróżnia się: rozprawkę z tezą; rozprawkę z hipotezą.. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego.. (Podpowiedź: Inny tekst literacki to lektury nieobowiązkowe np.konkretnych korzyści.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego.. Które popierasz, a które negujesz.. .Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem.. Przez lata przebywał na emigracji, między innymi w Paryżu.. Rozprawki można również podzielić na (Przygoda 2004: 132-133): rozprawki uzasadniające - rozpoczynające się od polecenia: "uzasadnij", "przedstaw", "wykaż" itp.Czy refleksja nad ich zachowaniem może pomóc czytelnikowi w podejmowaniu trudnych decyzji życiowych?. Czy zgadasz się z tą opinią?. Rozprawka z tezą.. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony organizacji takich imprez na powitanie Nowego Roku Most of people having fun in the New Year's Eve..

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelników.

Rozprawka z hipoteząW trudnych sytuacjach człowiek znajduje w sobie odwagę i siłę by walczyć.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.. W podanym zdaniu: Bohaterowie utworów literackich często przeżywają .Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Optymizm i zaufanie do ludzi - ułatwiają czy utrudniają życie?. Napisz rozprawkę w której rozważysz w jaki sposób sytuacja zagrożenia wpłynęła na postawę wybranych przez ciebie bohaterów literackich.. WSTĘP.. Napisz rozprawkę w której rozwazysz czy doświadczenie życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelników Odwołaj się do przytoczonego fragmentu Małego Księcia, całego utworu Antoine'a de Saint-Exupéry'ego oraz do innego wybranego tekstu literackiego.Miłość rozczarowała go nawet bardziej, niż niegdyś walka za ojczyznę.. Odwołaj się do lektury Pan Tadeusz i innego tekstu literackiego.. TEZA: Literatura to prawdziwa skarbnica wiedzy o człowieku.. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc?. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiegoRozprawka analityczna: należy odnieść się do zagadnienia przedstawionego w ściśle określonym dziele, np. poddać analizie cechy osobowości głównego bohatera utworu literackiego..

Napisz rozprawkę, w której rozważysz powyższy problem.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelników.. Rozważ problem w rozprawce.. Wielokrotnie musimy wybierać w życiu między dobrem i złem, a decyzje, które podejmujemy uzewnętrzniają nasze zalety i wady oraz mają duży wpływ na nasze życie.3.. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem - dzieło, które miało pokrzepić Polaków czekających na lepszą przyszłość.Czasem jest to wybór trudny, niezwykle ważny, decydujący o naszej postawie życiowej, a także odpowiedzialności moralnej za własne czyny.. Napisz rozprawkę, w której ustosunkujesz się do tej opinii.To, jakie książki czytamy, ma wpływ na nasze poglądy, postawę życiową, wiedzę.. To właśnie tam napisał epopeję Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.. Wyobraź sobie, że budzisz się w świecie przedstawionym Pana Tadeusza i jako nowa postać zmieniasz losy bohaterów.Jest też wiele przykładów z życia codziennego, gdzie można powiedzieć, że doświadczenia życiowe zmieniają ludzi.. Jest tak w przypadku osób, które doświadczyły traumatycznych przeżyć jak śmierć lub choroba bliskiej osoby..

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała odpowiedzialność wybranych przez Ciebie bohaterów literackich.

Napisz rozprawkę, w której odwołasz się do wybranej powieści poznanej w całości (Krzyżacy, Quo vadis, Potop) Warto poznać dorobek naszych przodków.. Czy patriotyzm odchodzi do przeszłości, czy jest cenioną wartością również w dzisiejszych czasach?. Twoja praca nie może być krótsza niż 200 słów.. Zawiodły go wszystkie wartości, w które wierzył - nauka, praca, walka o niepodległość, w końcu miłość.. 18 lutego 2016 13 marca 2016 admin 0 Comment Antygona , bohater literacki w sytuacji wyboru , język polski , Konrad Wallenrod , Liebert , matura , matura z języka polskiego , matura z polskiego , Przedwiośnie , wybór , wypracowania , wypracowania z polskiegoTrudne wybory moralne .Postawa chłopca, który w ciągu 12 dni przeżywa 120 lat, to nie tylko przykład akceptacji cierpienia, ale także heroicznej walki o każdą chwilę, każde doświadczenie.. W swoim wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.. Antygona tłumaczy swoją decyzję słowami:,,Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić''.rozprawka syntetyczna - opiera się na kilku utworach, w których występują podobne motywy, problemy, obrazy.. Przeżycia bohatera powieści Prusa można odczytać jako pouczenie i przestrogę.W mojej wypowiedzi przedstawię losy kilku bohaterów, których ważne wybory życiowe zadecydowały o ich losie..

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy losy par bohaterów literackich potwierdzają to stwierdzenie.

Wszak każdy kiedyś umrze, a w obliczu śmierci i Boga to nie liczba przeżytych lat, lecz czyny i doświadczenia będą się liczyć.Na podstawie dramatu J. Słowackiego pt. Balladyna , oraz dwóch wybranych utworów literackich napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że nie ma winy bez kary.. Przykładowy temat: Napisz rozprawkę, w której udowodnisz, że współczesna młodzież nie dorównuje pokoleniu Alka, Zośki i Rudego.. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i innego utworu literackiego.. Jedynie godność człowieka pozostała w Wokulskim.. Pierwszą postacią, której poświęcę swoją uwagę jest Antygona, bohaterka tragedii antycznej- Sofoklesa.. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy doświadczenia życiowe bohaterów literackich mogą być pouczające dla czytelników.. Rozprawka syntetyzująca: polega na charakterystyce określonego motywu, który znajduje się w kilku utworach, np. "Człowiek człowiekowi wilkiem .Zadania miały różny stopień trudności, ale jednakowo mobilizowały wszystkich do wytężonej pracy.. Proszę o pomoc w sformułowanie tezy.Pierwszy z tematów do wyboru brzmiał: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy w relacjach międzyludzkich lepiej kierować się sercem czy rozumem.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 sWypracowanie zawiera 407 słów.Kobieta jako bohater literacki.. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego) oraz do innego utworu literackiego.polskiej.. Napisz rozprawkę.2.. Które stanowisko jest Ci bliższe?. W argumentacji odwołaj się do lektury obowiązkowej (wybranej spośród lektur wymienionych na stronie 3 tego arkusza egzaminacyjnego) oraz do innego utworu literackiego.Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy młodzieńczy wiek wybranych przez Ciebie bohaterów literackich był wyłącznie czasem beztroski.. Nic więc dziwnego, że lektury mają też wpływ na losy i postawę bohaterów literackich.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie przeszkody.. Temat II: Powieści Henryka Sienkiewicza mają wielu miłośników, ale zdarzają się też tacy, którzy tych powieści nie lubią.. Mario Vargas Llosa sam stwierdził: "Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt