Komórka zwierzęca budowa i funkcje prezentacja

Pobierz

KOMÓRKA prokariotyczna eukariotyczna Budowa komórki prokariotycznej.Wielkość komórek waha się najczęściej w granicach od kilku do kilkudziesięciu μm.. Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych - omówienie budowy i funkcji elementów strukturalnych komórek.. ciągła wymiana materii, energii i informacji między jej wnętrzem a otoczeniem.. Krótko, zwięźle i na temat.. Ściana komórkowa nadaje kształt komórce i spełnia rolę ochronną.decyduje o kształcie komórki, chroni ją przed pęknięciem w wyniku zwiększonego napływu wody do jej wnętrza.. Komórki budują tkanki.. Dla szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych.. Wypustki komórek nerwowych tworzą włókna nerwowe.sposoby odżywiania się organizmów, komórka - podstawowa jednostka życia, komórka bakterii, czynności życiowe organizmów, budowa komórki - podstawowej jednostki życia, hierarchiczna budowa organizmów, komórka roślinna, kwasy nukleinowe, oddychanie tlenowe, budowa organizmów, fermentacja, mikroskop, białka, sole mineralne, fotosynteza, funkcje podstawowych elementów budowy .Budowa komórki zwierzęcej - sketchnotka jako gotowa notatka z lekcji w formie KP do uzupełnienia.. Każda część pełni jakąś funkcję.. fosfolipidy i glikolipidy) zawiera białka (gł.. Funkcja: oddziela komórkę od środowiska umożliwia odbiór informacji (sygnały chemiczne, elektryczne i mechaniczne) umożliwia wybiórczy transport .Zespoły komórek o takiej samej budowie, pochodzeniu i takich samych czynnościach tworzą tkanki, np. nabłonkową, mięśniową..

Budowa komórki zwierzęcej - prezentacja.

Cytoszkielet - molekularne aspekty ruchu i stabilizacji komórki, 5.. Układy narządów składają się na organizm.. Komórka to podstawowa jednostka strukturalna organizmu.. Tkanka to zespół komórek wyspecjalizowanych w pełnieniu określonej funkcji.. Mitochondium - autonomiczne centrum .Komórka ta ma prosta budowę, spotykana jest u bakterii i sinic.. Jest układem otwartym, w którym zachodzi .. Błony biologiczne - powstawanie, budowa oraz procesy związane z reperacją i recyrkulacją błon.. Tkanka Tkanka jest zespołem komórek o zbliżonej budowie, które pełnią z organizmie określone funkcje.. Bez zbędnego gadania za to z mnóstwem po.Budowa komórki roślinnej i komórki grzyba a) Korzystając z tablicy interaktywnej, uczniowie na podstawie budowy komórki zwierzęcej samodzielnie określają nazwy poszczególnych organelli w komórce roślinnej oraz w komórce grzyba b) Uczniowie uzupełniają schematy - "komórka roślinna" oraz "komórka grzyba" na karcie pracy (Załącznik nr 1)Budowa błon komórki Mają one strukturę ciągłą, zbudowane są z lipidów i białek (wagowo około tyle samo obu składników) Fosfolipidy - tworzą w wodzie dwuwarstwową błonę, charakteryzującą się płynnością (cząsteczki lipidów budujące błonę poruszają się.. Komórka to forma organizacji żywej materii, stanowiąca podstawową jednostkę ..

Organizmy żywe zbudowane są z komórek.

Część archeonów i wszystkie mikoplazmy( grupa bakterii) nie posiadają ściany komórkowej.Komórka - budowa i funkcje.. Komórka zwierzęca ściana komórkowa (powstanie) Komórka roślinna składa się z: mitochoondrii, ściany komórkowej, błony komórkowej, chloroplastów (ciałek zielonych), wodniczki, jądra i cytoplazmy.. Autor: Nieznany.. Dendryty, których jest wiele przekazują impulsy w stronę ciała komórki, aksonu jest jeden i przewodzi impulsy odwrotnie, niż dendryty, czyli od ciała komórki.. Ruch ten ograniczony jest do płaszczyzny błony - cząsteczki poruszają się w obrębie jednej warstwy)Zbudowany jest on z ciała komórki (perykarionu) oraz dwóch typów wypustek: dendrytów i aksonu (neurytu).. Rozmiar: 13.61 MB.. komórkatkanka narząd układ narządów organizm Tkanki zwierzęce Tkanka nabłonkowa Tkanka nabłonkowa Tkanka łączna Tkanka łączna Właściwa - TŁUSZCZOWAKomórki naskórka mogą się grupować i przekształcać w struktury zwane wytworami naskórka.. Współdziałające ze sobą narządy tworzą układy: krwionośny, oddechowy i inne.. Natomiast organizm to zespół układów ściśle ze sobą współdziałających.W komórkach roślin są zwykle duże i nieliczne, natomiast u zwierząt mają małe rozmiary i są liczniejsze.. Powstają w młodych, dzielących się komórkach przez stopniowe zlewanie się pęcherzyków pochodzących z siateczki śródplazmatycznej lub aparatu Golgiego.określę najważniejsze funkcje tkanek zwierzęcych..

Budowa i funkcje krwi (karta pracy) Kattegato.

Organellum komórkowe to każda struktura występująca w cytoplaźmie komórki,Plik budowa i funkcje komórki zwierzęcej prezentacja.pdf na koncie użytkownika pattikawakami • Data dodania: 22 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Krótkie korepetycje online z biologii.. 5.00PLN - Dodaj do koszyka Do kasy.. Budowa: podwójna warstwa lipidów (gł.. Z kolei w świecie bakterii, protistów, grzybów, roślin i zwierząt spotyka się pojedyncze komórki‑organizmy, które prowadzą procesy życiowe właściwe istotom wielokomórkowym.Reguluje podstawowe czynności życiowe komórki, Składa się z: o otoczka jądrowa z porami, o chromatyna - DNA nawinięte na histony tworzy nukleosomy, o jąderko, o kariolimfa.. Ten typ komórki stanowi podstawę budowy wszystkich organizmów wielokomórkowych i większości jednokomórkowych (wyjątek bakterie i sinice).. KOMÓRKI PROKARIOTYCZNE I EUKARIOTYCZNE MAJĄ SZEREG CECH WSPÓLNYCH, A MIANOWICIE: a)POSIADAJĄ DNA W POSTACI JEDNEGO (PROKARIONTY) LUB WIĘKSZEJ LICZBY CHROMOSOMÓW (EUKARIONTY .Fit to window Full screenBudowa i funkcje komórki Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Glikokaliks jest zbudowany z łańcuchów oligosacharydowych przyłączonych do białek i lipidów błony komórkowej..

Grupy komórek, które pełnią te same funkcje, tworzą zespoły zwane TKANKAMI.

Biolog też Człowiek.. Są to zarówno błony komórkowe jak i błony organelli wewnętrznych, których ogólna budowa we wszystkich organizmach jest taka sama.Budowa komórki.. Tkanki tworzą narządy.. Należą do nich łuski, pióra, włosy, pazury, paznokcie, kopyta, rogi pustorogich oraz pochwy rogowe dziobów ptaków, a także gruczoły skóry, pochwa rogowa dzioba dziobakaoraz rogi nosorożca.Komórkowa budowa organizmów Czy wiesz, że organizm człowieka składa się z bilionów komórek, a każda stanowi bardzo skomplikowany układ intensywnie współpracujących elementów?. Odpowiednie narządy tworzą UKŁADYBudowa Funkcje • najbardziej zróżnicowana, • wypełniająca, • pomiędzy komórkami • odżywcza, znajduje się istota • transportowa, komórkowa (bezpostaciowa, • mechaniczna, organiczna substancja • obronna.ZWIERZĘCA.. Możesz również polubić.. Stawonogi - klasa 6 - kolor.. Grupy tkanek budują części ciała, które u zwierząt nazywamy NARZĄDAMI (serce, mózg).. Komórki nerwowe u dużych zwierząt mogą osiągać długość do 1m.Błony Biologiczne.. U archeonów głównym jej składnikiem jest pseudomureina lub białka.. Najmniejsze komórki to komórki bakterii (0,2 μm), największe to u roślin włókna indyjskiej rośliny rami (do 50 μm), a u zwierząt komórka strusiego jaja o średnicy 30 cm.. KOMÓRKA ROŚLINNA KOMÓRKA ZWIERZĘCA.. Ponieważ oligosacharydy i polisacharydy wiążą wodę, powierzchnia komórki jest śliska.Błona komórkowa 1.. Ilość pobrań: 68. strukturalną i funkcjonalną organizmu.. Błona biologiczna jest to otoczka rozdzielająca odrębne przedziały w komórkach — jest ona podstawową strukturą budującą komórki wszystkich organizmów.. Tkanki budują narządy, a narządu układy.. Rybosomy przekaźnik pomiędzy informacją genetyczną a wynikającymi z niej cechami, odpowiada za syntezę białek na podstawie mRNA,Budowa organizmów wielokomórkowych KOMÓRKA to najmniejszy element budowy organizmu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt