Regulamin konkursu plastycznego wzór

Pobierz

Regulamin Konkursu Dobry Wzór 2020 określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Dobry Wzór 2020, zwany dalej Konkursem.. Zdobywcy złotej,srebrneji brązowejnagrody oraz Wyróżnieniw każdejRegulamin Konkursu Plastycznego na ilustracj ę świ ątecznej kartki bo żonarodzeniowej PKN ORLEN (dalej: "Regulamin") § 1 Definicje Poni ższym definicjom u żytym w Regulaminie przypisuje si ę nast ępuj ące znaczenie: Organizator - PKN ORLEN S.A. Fundacja .REGULAMIN Konkursu plastyczny dla dzieci i młodzieży "Komiksowa Odyseja kosmiczna" 31.. REGULAMIN.. Organizatorem Konkursu jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp.. Organizatorem konkursu jest Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu (biuro: ul. Polska 14B, Zawiercie, tel.. Organizatorem Konkursu jest Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp.. Organizatorem Konkursu jest Eurofutura sp.. Organizatorem Konkursu są Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek w Tarnowie,REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "WEHIKUŁ CZASU" 1.. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Z DNIA 06.05.2020 r. § 1. i jest zwany dalej: "Konkursem".. Tematem Konkursu jest zaprojektowanie i nazwanie maskotki Funduszy Europejskich zwanej dalej maskotką "FE".. założenia ogólne.. Organizatorem Konkursu jest Departament Promocji Funduszy Europejskich (DIP) w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju..

V edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego.

- promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych, - rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów.. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie dziecko uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych położonych na obszarze województwa mazowieckiego.. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. 2.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Z okazji obchodów Roku Świętego Jana PawłaII "W hołdzie Polskiemu Papieżowi" §1.. Organizatorem konkursu plastycznego (zwanego dalej "Konkursem"), jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy Al.. "Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.". 3.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "RODZINA ULMÓW Z MARKOWEJ.. Konkurs jest organizowany pod nazwą Woda dla Dziecka - Mama i Ja 2.. I ORGANIZATORZY.. W pracach plastycznych starszej grupy wiekowej obowiązkiem jest wykorzystanie oznaczenia PRODUKT POLSKI zgodnie z obowiązującym wzorem: § 4 Warunki uczestnictwa 1.. Adresaci konkursu: .. (w formie wypełnionej tabelki na odwrocie każdej z prac wzór tabeli zamieszczony w załączniku): - imię nazwisko,OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2019 "Święty Mikołaj w oczach dzieci"..

Partner - Fundacja ORLEN DAR - SERCA.Regulamin konkursu - jasne zasady!

Cele konkursu:REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny .. Praca plastyczna powinna przedstawiać tematykę związaną z hasłem "Mój dzień z rodziną w czasie epidemii".. Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.. dla uczniów klas I - III szkół podstawowych.. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego "Barwy jesieni".REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,MÓJ WYMARZONY LIZAK" - 2020 wersja II (uwzględniona wysyłka on-line) Organizatorzy: MUZEUM LIZAKA w Jaśle oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 1 w Jaśle 1.. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.. Jan Paweł II.. Uczestnicy Konkursu są świadomi prawa o odstępie oraz możliwości poprawienia swoich danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).. Autor nie odpowiada za jego aktualność i zgodność z przepisami prawa, ani jakiekolwiek konsekwencje jego użycia, chyba że wykorzystanie dokumentu nastąpi za wyraźną zgodą Autora.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PN. "EKOLOGIA W OCZACH DZIECKA III" ORGANIZOWANEGO PRZEZ CENTRUM INICJATYW LOKALNYCH W ZAWIERCIU Organizator konkursu: 1..

z 2002 r.Regulamin konkursu - WZÓR Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie poglądowy.

Budowanie trwałej wi ęzi emocjonalnej z krajem ojczystym i regionem.. Oświadczenie Załącznik do Regulaminu Konkursu Plastycznego• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.. Regulamin Konkursu Dobry Wzór 2018 określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Dobry Wzór 2018, zwany dalej Konkursem.. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma WOSANA S.A., producent naturalnej wody źródlanej Mama i ja.. Organizator: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań.. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicieREGULAMIN Konkursu plastycznego .. , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ("Formularz zgłoszeniowy"), drukując wzór ze strony internetowej , lub .. sponsoruje Konkursu plastycznego "Samochód marzeń 2019".. HISTORIA, KTÓRA INSPIRUJE" CEL KONKURSU § 1 .. Celem konkursu jest edukacja prawna dzieci i młodzieży z obszaru województwa dolnośląskiego, przybliżenie specyfiki zawodu radcy prawnego oraz rozwój inwencji twórczej uczestników.. WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU 1.. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa, działający na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,Regulamin konkursu plastycznego "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa" §1 Cele konkursu Celami konkursu s ą: 1..

Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa (zwany dalejzgodnie z regulaminem Konkursu.

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne §1.. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.. Organizatorem Konkursu jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, ul.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ" .. Każda praca plastyczna winna zawierać metryczkę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. 4.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na projekt maskotki Funduszy Europejskich (FE) § 1 Postanowienia ogólne 1.. 1.Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym "W hołdzie Polskiemu Papieżowi", zwanym dalej "Konkursem" a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa warunki uczestnictwa w konkursieREGULAMIN KONKURSU § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. 3.Regulamin konkursu plastycznego na plakat o tematyce patriotycznej "Polska widziana oczami dziecka" "Więcbork - Niepodległość - Wolność - 1918r.". Zwycięzcy międzynarodowej części konkursu zostaną nagrodzeniDyrekcja Szkoły Podstawowej w Czarnym Dunajcu składa serdeczne podziękowanie Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu za zakup rowerka do naszej siłowni, która (była nieczynna) ale udało się nam przywrócić atest i ją otworzyć na potrzeby szkoły.REGULAMIN Konkursu plastycznego .. , którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu ("Formularz zgłoszeniowy"), drukując wzór ze strony internetowej , lub .. sponsoruje Konkursu plastycznego "Samochód marzeń 2018".. Integracja mi ędzypokoleniowa.. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, NIP 725-197-27-44, zwana dalej "Organizatorem".Nr 101, poz. 926) - Organizator Konkursu.. Wzmacnianie świadomo ści obywatelskiej.. Formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny i czytelny.1.. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Podbij Małopolskę!". Wydział ds. • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.. a) wzór regulaminu: Każde ogłoszenie konkursu (będące często po prostu jego regulaminem) należy dopasować do konkretnego wydarzenia - nie ma więc uniwersalnego wzoru, który można po prostu skopiować, zmieniając tylko tytuł, daty i nazwę organizatora.. z o.o., ul. Telimeny 10B, 43-382 Bielsko-Biała.. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt