Sprawozdanie ze stażu na mianowanego edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

Katarzyna Kamińska - Sypniak.. Data złożenia sprawozdania z pierwszego roku stażu : czerwiec 2018 roku Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 31 maja 2018 r.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zarzeczu Łukowskim oraz Zespole Szkół w Czerśli.. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórychstażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 września 2016 roku.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego.. mgr Irena Zamara Nauczyciel mianowany Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno Wychowawczy w Kruzach 1Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r., poz. 1379 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego ...Awans zawodowy » Sprawozdanie ze stażu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Słupsk .. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkoły Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Maria Szatan Data rozpoczęcia stażu - 1 września 2011 r. Czas trwania stażu - 2 lata i 9 miesięcy Data zakończenia stażu - 31 maja 2014 r .W celu usystematyzowania wiedzy uczestniczyłam w listopadzie 2002r..

w warsztatach "Awans nauczyciela mianowanego".

Zostało napisane na podstawie §7 Rozporządzenia MEN z dnia 01.03.2013r.. poz. 393) Efekty: Na podstawie analizy przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwaniaMam na imię Ewa.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Sprawozdanie z realizacji planu.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r.. Marta Andrzejewska.. W związku ze zmianą Rozporządzenia ws awansu zawodowego wzięłam udział w szkoleniu: "Nowe zasady awansu zawodowegoSprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego - 1 semestr.. - W trakcie stażu uwzględniłam również następujące zmiany: • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .1 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego Za okres stażu 1 września 2010r..

... Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i język angielski 4.

2 pkt.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - edukacja wczesnoszkolna.. IMIĘ I NAZWISKO: XXX MIEJSCE PRACY: XXX KWALIFIKACJE ZAWODOWE: • Język polski • Historia i wiedza o społeczeństwie • Edukacja wczesnoszkolna • Edukacja przedszkolna • Terapia pedagogicznaplan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W OKRESIE OD 01.09.2008 DO 31.05.2011r.W niniejszym sprawozdaniu podsumuję cele i zadania, jakie udało mi się zrealizować w trakcie odbywania stażu..

Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.. Bardzo lubię swoją pracę, którą, mimo, że często jest trudna i wymagająca, wykonuję z dużym zaangażowaniem, nazywanym przez wielu: pasją.Stąd pomysł na nazwę bloga, na którym dzielę się swoimi doświadczeniami, opiniami i pomysłami.Autoprezentacja na mianowanego - swietlica .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej z dziewięcioletnim stażem pracy pedagogicznej.. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.. Zabrze.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO dotyczy § 8 ust.. 1 wychowanie fizyczne (2020 .Plik Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.doc na koncie użytkownika ewas1348 • folder AWANS • Data dodania: 1 maj 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2012 r. do 24 grudnia 2015r.. Zostało napisane na podstawie § 7 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela: Aleksandra Chmara Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi " Bajkowy Zakątek", ul. Lechicka 11, 73-110 Stargard Stanowisko pracy: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Posiadane .mgr Adriana Krynicka-Makuch NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Termin rozpoczęcia stażu: 1.09.2010r.. Z dniem 01.09.2013 roku rozpoczęłam staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego, który trwał 2 lata i 9 miesięcy.Oto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Udostępniam Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Opiekun stażu: mgr Alicja Pawlik Szkoła: Publiczna .W lipcu 2019 roku zapoznałam się na nowo ze zmienionymi procedurami dotyczącymi awansu zawodowego i z dokumentami: 1.. Analiza i opis działań zrealizowanych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Planowany termin zakończenia stażu: 31.05.2013r.. Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i logopedą.. Agnieszka Gibas.. • Korzystając z pomocy opiekuna, prawidłowo sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego.Ukończyłam studia pedagogiczne .. o specjalności - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt