Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych formularz

Pobierz

Możesz wybrać podpis profilem zaufanym lub podpis kwalifikowany.. W wyniku wejścia w życie ustawy powstał kolejny obowiązek sprawozdawczy dla dużych podmiotów.. Dodatkowo niezłożenie sprawozdania grozi grzywną do 5 tysięcy zł.. Nieprawidłowości zidentyfikowane przez UOKiK grożą karą do 5% wartości obrotu rocznego.. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wymienia następujące podmioty:W świetle przepisów, do złożenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych będą zobowiązani: podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. oraz grupy kapitałowe bez względu na wysokość osiągniętego przychodu.Jan 18, 2021drogą elektroniczną, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.Jan 24, 2022Jan 19, 2022Sprawozdanie o stosowanych terminach płatności zawiera przede wszystkim: - terminy otrzymania zapłaty - tj. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie do 30 dni, 31-60 dni, 61-120 dni lub powyżej 120 dni;-ostateczny termin złożenia sprawozdania poprzez formularz na stronie biznes.gov.pl..

Niektóre spółki obowiązane są tworzyć sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty.

W jaki sposób można złożyć?Najwięksi podatnicy CIT, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro, a także grupy kapitałowe niezależnie od przychodów, pierwsze sprawozdania o stosowanych przez terminach zapłaty mają złożyć do ministra do spraw gospodarki do 31 stycznia 2021 rok.To za sprawą obowiązującej od 1 stycznia nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.Jan 22, 2021Jan 11, 2021Jan 20, 2021Nov 18, 2020Jan 19, 2021 Nie musisz podpisać sprawozdania od razu po przejściu kreatora.Nov 19, 2020Dec 2, 2020po raz pierwszy obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych stosowanych w 2020 r. należy wykonać do 31 stycznia 2021 r. poprzez przekazanie go drogą elektroniczną ministrowi rozwoju, pracy i technologii na podstawie formularzy udostępnionych w bip lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji …Jan 25, 2021Oct 7, 2021Jul 1, 2021Sep 16, 2021do spraw gospodarki, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt