Program zajęć ruchowych dla klasy 2

Pobierz

Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym .umożliwianie uczenia się wielozmysłowego stosowanie naprzemienności działań uczenie wyrażania własnych emocji w sposób akceptowany społecznie rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego umożliwianie realizowania nasilonej potrzeby ruchu 2.. Rozwijanie umiejętności współdziałania z nauczycielem.. 8.Mar 5, 2021Dla dziecka i rodzica Zajęcia stacjonarne i zdalne Dla nauczyciela Zajęcia w klasie O Fundacji Poznajmy się!. Cechy i przymioty charakterystyczne zabaw i gier ruchowych oraz wybrane definicje zabawy Według K.Groosa dziecko nie dlatego się bawi, że jest młode, ale młodość dana jest mu po to, żeby się bawiło (za Okoniem 1950, s.29).3 days agoScenariusze zajęć dla Klasy II Cyfrowe wędrówki.. Umiejętności w zakresie: • Opanowanie zabaw z kalendarza SZS • Współpraca w grupie w trakcie zabaw • Bezpieczne wykonywanie poszczególnych elementów zabaw z wykorzystaniem przyborów i przyrządów • Umiejętność zastosowania opanowanych elementów zgodnie z regulaminem zabawy 3.. Rozwijanie świadomości własnego ciała.. Ćwiczenia rozmachowi mięśni rąk: u0007 malowanie dużych form falistych i szlaczków; u0007 kreślenie kredą na tablicy.. 4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.2.. Przybory: siatka do siatkówki , 4-kolorowe koła , butelki plastikowe , stare gazety , piłki gumowe , piłki siatkowe ,deska , Miejsce ćwiczeń: boisko szkolne lub zastępcza sala gimnastycznaCele programu..

2.Bezpiecznie na zajęciach ruchowych.

Temat: Gry i zabawy ruchowe dla małych i dużych.. Kształtowanie samodzielności, śmiałości, pomysłowości, panowania nad sobą, dokładnością i zdyscyplinowaniem.. Oto jego zadaniem będzie coś więcej niż usprawnianie dzieci oraz motywowanie ich do aktywności ruchowej.. Znane i nieznane.. Kształtowanie postaw i nawyków- 2 - PLAN PRACY ZAJĘĆ RUCHOWYCH Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNEJ DLA DZIECI KLAS I - III Opracowała Paulina Kochańska Nauczyciel Wychowania Fizycznego, .. korekcyjnej oraz oczekiwane efekty uczęszczania na zajęcia.. Program zakłada wykorzystanie podręczników pakietu Witaj szkoło!, w skład którego wchodzą: Dla klasy 1: Witaj szkoło!. i dz.) Miejsce - sala gimnastyczna Przyrządy i przybory - szarfy, drabinki, materace gimnastyczne, ławeczki gimnastyczne, chusta, piłka nożna Temat: Różnorodne zabawy ruchowe z elementem rywalizacji.. Wówczas dziecko odczuwa dyskomfort i może traktować zajęcia jako karę.Plan edukacyjno-rewalidacyjny dla ucznia klasy II z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym w szkole masowej.. Cele szczegółowe: Nawiązanie prawidłowego kontaktu z dzieckiem przez przełamywanie barier w komunikacji..

Autorski program nauczania informatyki dla klas I-III - załącznik.

Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.. 3. Wdrażanie do współdziałania w grupie.. Samokontrola i samoocena własnej aktywności na zajęciach.. Funkcja wykładnicza i logarytmy Odkryj karty.. Wyrabianie nawyków higieniczno- zdrowotnych.. Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią pozalekcyjne zajęcia korekcyjno- sportowo- rekreacyjne.TEORETYCZNE PODSTAWY ZABAW, GIER RUCHOWYCH I GIER DRUŻYNOWYCH 1.1.. Samoobsługa.. Odkrywamy najbliższa okolicę - ścieżka dydaktyczna.. W klasie pierwszej i drugiej jest to 97 (godzin).. W lesie- gry rekreacyjne w terenie Umiejętności: Zabawy igry utrwalające zasady ruchu drogowego.plansze edukacyjno-oceniające, a dla nauczycieli i rodziców arkusze oceniające, które stanowią podstawę do oceny efektów pracy każdego dziecka.. Rozwijanie sprawności ruchowej.. Cele ogólne: rozwijanie mocnych stron i kształtowanie pozytywnej samooceny uczniaNiniejsza publikacja przedstawia plan pracy dydaktyczno-wyrównawczej dla klasy drugiej szkoły podstawowej.. ORGANIZACJA ZAJĘĆ Zajęcia organizowane są 2 razy w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej.. Jak pomoc koledze, gdy się zranił?. Przestrzeganie zasad "fair play" 5.. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.. Ważne, by spotkania zespołu nie odbywały się po planowych lekcjach ucznia, kiedy pozostali uczniowie idą już do domu..

Cele lekcji: - aktywne uczestnictwo w różnorodnych zabawach ruchowychScenariusz zajęć.

W programie szczegółowo określone zostały procedury osiągania celów.5 • rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji, • tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach, • zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.. Autorzy: Agnieszka Chomicka-Bosy, Joanna Apanasewicz, Krzysztof Jaworski.Liczba wyników dla zapytania 'klasa 2 zajecia ruchowe': 10000+ Karty ruchowe - klasa 2 Koło fortuny.. DZIAŁY - TEMATYKA ZAJĘĆ Program zawiera minimalną ilość zagadnień do realizacji w każdym roku szkolnym.. Liczba ćwiczących - 20.. Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Oct 18, 2021IV.. FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU.. Pobierz (docx, 12,6 KB) Podgląd treści Plan pracy dydaktyczno-wyrównawczej dla klasy drugiej - 2 godziny tygodniowoProgram skierowany jest do uczniów kl. I-III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia.. > kształtowanie rytmizacji ruchów przez:Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy II..

Każdy nauczyciel wybiera odpowiednią dla danej klasy (grupy) ilość poszczególnych zadań do2.

Na zajęciach uczniowie będą podnosić swoje umiejętności ruchowe , kształtować swój stosunek do aktywności fizycznej oraz korygować swoja postawę.. wdrażanie do umiejętnego mycia zębów.wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich, zamalowywanie obrazków, stemplowanie, odwzorowywanie rysunków, rysowanie po śladzie, obrysowywanie szablonów, wydzieranki, wycinanki, orgiami przestrzenne, rysunki tematyczne za pomocą kredek lub farb, łączenie punktów linią ciągłą, • Wzmacnia wiarę we własne możliwości.przyjmowanie kreślonych pozycji na sygnał kształtowanie umiejętności dostosowania własnych mchów do zmieniających się warunków otoczenia np.: doganianie i chwytanie podrzuconego przez siebie przyboru zanim upadnie; naśladowanie ruchów współćwiczącego oraz ruchów "lustrzanych".. Program zajęć został rozpisany na dwa semestry, uwzględnia wszystkie edukacje; zawiera także zajęcia z terapii logopedycznej.. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.. POLECAMYOdczuwanie radości z powodu wspólnej zabawy.. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.. W klasie trzeciej minimalna ilość godzin to 96 godzin.. Wydłużenie czasu koncentracji uwagi.. Uwagi do tabeli nr 2 .. EFEKTY DZIAŁAŃ: Uczeń: • Wykazuje poprawę w zakresie ogólnego funkcjonowania w środowisku.. Zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 0 3660 Przystępując do pracy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej, nauczyciel wychowania fizycznego staje przed nowym wyzwaniem.. Kształtowanie poczucia rytmu.2.. • Posiada umiejętność współdziałania w grupie.. Czystość ciała i ubioru.. rozwijanie samodzielności w zakresie mycia rąk i zębów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt