Link do strony internetowej w przypisie

Pobierz

• PUBLIKACJE OBCOJĘZYCZNE W przypisach publikacji obcojęzycznych stosuje się zasady i skróty właściwe dla danego języka, np. wLink albo URL; Data dostępu; Autor.. Oraz po przecinku datę kiedy to się stało ponieważ za jakiś czas pod tym linkiem może już być coś innego.- w szczególnych, rzadkich i uzasadnionych przypadkach po słowie znajdującym się w środku zdania.. Zobaczmy to na trzech przykładach - jednym z wyraźnie wskazanym autorem, drugim, w którym autorem jest instytucja oraz trzecim, którym będzie film z Youtube.. Wszystkie następne cytaty zostały zaczerpnięte z tej publikacji.Linki przychodzący - link zewnętrzny, przeważnie rekomendujący.. PRZYKŁAD: ¹ Kowalczyk A., Walory turystyczne Pomorza .W Akademii Belfra dowiesz się, jak tworzyć przypisy, redagować tekst, odwoływać się do źródeł i poszukiwać bibliografii.. Następnie kursywą zapisujemy tytuł artykułu.Przypis do stron internetowych powinien zawierać: adres strony internetowej (URL), (data aktualizacji lub data ostatniej wizyty na stronie), W dobrym tonie jest opisać stronę, a nie tylko zamieszczać sam adres, z którego często nie da się wywnioskować tematyki strony.. Nie zawsze podpisywane są one w prawidłowy sposób.. ), Wydawca (wydawnictwo), Data publikacji, Lokalizacja treści (strona, paragraf, URL, link).. Przypis ten nie pozwala na polemikę i wymusza bardziej ścisłe ustosunkowanie się do cytowanej treści..

i numer strony.

Przy korzystaniu z książek, czasopism itp. podajesz datę wydania, a jeśli np. cytujesz fragment artykułu, który pojawił się tylko online, podajesz datę dostępu, czyli datę publikacji tego artykułu w internecie.jak zrobić bibliografie strony internetowej.. Przykład przypisu M. Kowalski, Nowotwory w Polsce, [dostęp: 01.01.2019].. Gdy teraz zacytujemy inne dzieło, innego autora, oczywiście postępujemy tak jak w przypisie pierwszym np. 4 F. Znaniecki, Społeczne role uczonych .Najłatwiejszą metodą dodawania linków jest po prostu zapisanie pełnego adresu strony.. Twój promotor powinien to zaakceptować.Przypisy do źródeł internetowych Jak robić przypisy?. Ten sam format co powyżej, z pominięciem imion i nazwisk autorówKolejne wystąpienie danego tytułu (jeżeli w artykule mamy odniesienia do więcej niż jednego tekstu danego autora i jeśli nie odnosiliśmy się do tego tekstu w przypisie poprzednim): M. Tomaszewski, Interpretacja integralna…, op. Pamiętaj, aby usunąć hiperłącza ze źródeł internetowych!. PRZYKŁAD:Przykład - źródła internetowe w przypisie bibliograficznym.. )Nie wiemy, jaki typ dokumentu ma Pan na myśli.. Możesz zapytać promotora.. (dokument zapisany w PDF-ie), np.: I.. Występuje w sytuacji, gdy w ramach innej strony internetowej udostępniana jest witryna tworzona przez nas [9]..

Podaję w przypisie źródło inter.

"Tytuł.". wydania, strona.. Grzenia pisze, że dużymi: Zapis "strony WWW" jest poprawny, por. WSO PWN: I tylko dużymi, bo to skrótowiec.Staraj się unikać też nadmiaru podawania stron internetowych w przypisach, w szczególności, kiedy nie podajesz w nich nawet autora artykułu, z jakiego korzystałeś.. Nazwisko autora, Tytuł.. Stosuje go wielu wybitnych naukowców i nie tylko.. 3 Tamże, s. 266.. Trudeau 1968 -1984, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010,Gdy kolejny w tekście cytat odwołuje się do tego samego dzieła i tej samej strony dajemy: 2 Ibidem.. Strony WWW miewają długie adresy, samo to już wystarczy, aby podawać je raczej w przypisach lub w bibliografii niż w tekście głównym.. Na pewno jednak nie popełnimy błędu, gdy: a) w przypisach będziemy podawali datę faktycznego dostępu do publikacji (tak więc przy kolejnych powołaniach pojawią się inne daty); b) w bibliografii załącznikowej podamy zakres dat korzystania z powoływanej publikacji.anakonda81.. Styl harwardzki różni się od tradycyjnego ( nazywanego oksfordzkim) kilkoma elementami.. PRZYPIS AMERYKAŃSKI [w tekście lub u dołu strony - z odniesieniami do wykazu bibliograficznego] KSIĄŻKI W tekście podajemy stronę: "Takie stanowisko prezentuje Maciej Gołąb, który postuluje wyjście(link do strony internetowej) zamieszczenia konkretnych informacji..

Cytowanie całej strony w systemie MLA.

Inicjał imienia autora.. Jest także krótszy, a więc wielu autorów wybiera go ze względu na wygodę.Cześć, mam taki dylemat odnośne pracy licencjackiej: w większości przypisów, kiedy miałem wstawić link do strony internetowej, a był długi, wrzucałem go na stronę która generuje drugi link, krótki, jako odnośnik do tamtego.Taki krótki link wstawiałem do przypisów, i promotor nie miał nic przeciwko.Przede wszystkim ważne jest, aby opis strony internetowej, nazywany również meta opisem, odnosił się jasno do treści strony.. Obowiązkowe jest również podanie daty dostępu oraz adresu URL materiału.Nazwisko, X.. Nazwisko, Tytuł kursywą, Miasto wydania: Nazwa wydawnictwa rok.. Inni autorzy i współautorzy i współtwórcy tekstu, Wersja (edycja), Numer (vol.. Nazwisko autora, Tytuł artykułu kursywą, adres strony, [data dostępu].. Jest to sposób najbardziej przydatny wtedy, gdy chcesz po prostu dodać adres witryny, a nie podlinkowywać konkretne słowa.. Cytowane dzieło sygnalizujemy co prawda w miejscu, w którym się na niego powołujemy, ale nie podajemy jego opisu bibliograficznego .Jeśli odwołujesz się do tej samej książki, ale do innej strony, to musisz to zaznaczyć: Ibidem str. 56. stosujesz, gdy chcesz odesłać czytelnika do książki, którą już wcześniej cytowałeś (ale nie bezpośrednio w poprzednim przypisie, tylko kilka przypisów wcześniej, a nawet kilka stron wcześniej..

Gdy do tego samego dzieła ale innej strony.

Dzięki Belforwi poznasz tajniki szybkiego .Temat: Przypis bibliograficzny - źródło internetowe.. Do bibliografi mojej prezentacji maturalnej potrzebuje załączyć adres strony internetowej.. Unikaj w meta opisie długich, mało .. Np.: M. Gabryś, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre'a Elliotta.. Przyjmuje się, że przypisy odnoszące się do źródeł internetowych tworzy się podobnie jak te odnoszące się chociażb do artykułów.. Dotychczas podawałam na końcu jej adres, ale powiedziano mi że należy też uwzględnić date i godzine przeglądania.. Witam, mam następujący problem.. Odnośnik umieszcza się bezpośrednio (bez spacji) za wybranym elementem: słowem, frazą czy wyrażeniem, a przed następującym po nim znakiem interpunkcyjnym.Jeżeli autor pracy powołuje się na dokument wymieniony w przypisie bezpośrednio poprzedzającym, to wówczas stosuje się określenie: "Tamże" (łac. ibidem, skrót ibid., ib.). W takim razie, ile dać przypisów na stronę?. Brand-link - to forma linku, w którym kotwicę stanowi logotyp firmy lub domeny.Gdy natomiast przypis jest do strony internetowej to podajemy dokładny link (wszystko co się wyświetliło w pasku przeglądarki), a nie tylko adres strony głównej witryny, na której znaleźliśmy daną informację.. Może ktoś z was wie jak to powinno dokładnie wyglądać.Przypis harwardzki.. Po pierwsze nie pojawiają się w nim numerowane kolejno przypisy bibliograficzne na dole strony.. Odniesienie się do tego samego tekstu, do którego odnosi się poprzedni przypis: Ibidem.Temat: Duża/mala litera w przypisach, strona internetowa Ale czy ten serwis nie nazywa się już oficjalnie NK.pl?. odpowiedział (a) 05.04.2011 o 04:53: To jest odpowiednik daty wydania.. Wzór przypisów: 1) Monografia: Inicjał imienia.. Krótko powinien charakteryzować profil twojej strony, główne treści na niej zawarte, lecz przede wszystkim powinien zainteresować internautę i przyciągnąć jego uwagę.. 2 Tamże.. Ogólna zasada wygląda w ten sposób, że najpierw wstawiamy dane autora (imię i nazwisko lub inicjał zamiast pełnego imienia).. Przypis harwardzki, zwany także oksfordzkim, jest niczym innym jak przypisem w tekście.. Dostępne w Internecie , [dostęp: dd.mm.rrrr].. No dobra, to jak to wygląda w praktyce?. Gdy przypis dotyczy tej samej strony, co poprzedni, pisze się tylko "Tamże".. To chyba trzy najczęstsze przypadki.Zgodnie z praktyką korzystania z harwardzkiego systemu odnośników, odsyłacz do strony internetowej w liście odnośników powinien zawierać następujące dane: nazwisko autora (autorów) strony lub materiału, rok publikacji strony internetowej, tytuł strony i tytuł witryny.. Dzięki temu zachowana jest czytelność i przejrzystość kompozycji.. Warto pamiętać, że plagiatem nie jest tylko przywłaszczenie tekstu, .. (a nie tak jak to ujęto w przypisie nr 2 na dole strony): Por. T. Nieborak, Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2008,Podstawowe różnice.. Link graficzny - przyjmuje postać specjalne zaprojektowanych banerów, animacji lub filmów [10].. Ucz się efektywnie!. 7.Pozdrawiam serdecznie!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt