Biotechnologia w ochronie środowiska prezentacja

Pobierz

Błaszczyk M.K.,.. (projekt gimnazjalny) - praca konkursowa.. Przyszłość mają także biopaliwa, choć ich pozyskiwanie budzi kontrowersje.. Ma świadomość konieczności rozwoju nowych technologii, w tym w opracowywaniu testów diagnostycznych.. Osiągnięcia biotechnologii stosuje się głównie w rolnictwie, ale również w medycynie, przemyśle spożywczym, chemii, farmakologii, a nawet energetyce.. Konwencja o różnorodności biologicznej ONZ podaje jedną z najszerszych definicji: .. Wykorzystuje się tu zmodyfikowane metodami inżynierii genetycznej komórki mikroorganizmów (bakterii, pleśni i drożdży) oraz ich enzymy do wytwarzania wielu nowych produktów, a także prowadzenia innowacyjnych .Rolnictwo Osiągniecie biotechnologii w rolnictwie to wyhodowanie genetycznie modyfikowanych roślin: - Odpornych na działanie herbicydów, szkodników czy niekorzystnych warunków środowiska - Dających większe plony - Mających wyższe walory użytkowe (np. pomidory i banany o przedłużonej trwałości, truskawki oporne na przemarzanie .Biotechnologia biała znajduje zastosowanie w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska.. RóżnorodneNowoczesna biotechnologia wykorzystuje mikroorganizmy do usuwania zanieczyszczeń środowiska i opracowywania optymalnych rozwiązań technologicznych, dzięki czemu produkcja przemysłowa jest tańsza i mniej obciążająca dla środowiska..

Mikroorganizmy w ochronie środowiska.

(K_W02) Zna globalne problemy środowiskowe oraz zastosowanie biotechnologii w praktyce ochrony i kształtowania środowiska.. .Zielona biotechnologia (biotechnologia związana z rolnictwem i przemysłem spożywczym) Czerwona biotechnologia (biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, medycynie) (biotechnologia na rzecz przemysłu i ochrony środowiska) Niebieska biotechnologia (biotechnologia wód) Fioletowa biotechnologia (związana z uregulowaniamiOchrona Środowiska.. Polimery w pełni biodegradowalne są całkowicie przetwarzane przez mikroorganizmy na dwutlenek węgla, wodę i humus.. PoprzedniBiotechnologia w ochronie środowiska Osad czynny to mieszanina mikroorganizmów wykorzystywana do oczyszczania ścieków W krajach wysoko rozwiniętych organizmy wykorzystywane są na skalę przemysłową w miejscach, takich jak oczyszczalnie ścieków czy zakłady utylizacji odpadów.Ochrona środowiska i zanieczyszczenia - prezentacjaBioremediacja jest przykładem zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska.. Osiągnięcia biotechnologii stosuje się głównie w rolnictwie, ale również w medycynie, przemyśle spożywczym, chemii, farmakologii, a nawet energetyce.TWORZYWA BIODEGRADOWALNE BIOLOGICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW Powstałe w procesie polimeryzacji mające właściwość biodegradacji czyli rozkładu biologicznego..

Klimiuk E., Łebkowska M.. Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2007.

Natalia Sak Gimnazjum nr.6 w Koszalinie.. Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów.Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN W-wa, 2004 W. Wardencki (red.) Bioanalityka w ocenie zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa, CEEAM, Gdańsk 2004 A. Scragg, Environmental Biotechnology, Oxford University Press, 2005 Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie kolokwium pisemnego.Działy biotechnologii medycyna i weterynaria rolnictwo ochrona środowiska Biała biotechnologia ma zastosowanie w przemyśle.. Biotechnologia ma również znaczenie dla ochrony środowiska, m.in. znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków, neutralizacji i bioutylizacji odpadów, a także w produkcji biogazu.. Uniwersytet Łódzki jako pierwszy uniwersytet w Polsce, uruchomił autorski kierunek Ochrona Środowiska.Praktyczne zapoznanie się z procesami biotechnologicznymi mającymi zastosowanie w ochronie środowiska Wykaz literatury A. .. zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).. PWN, Warszawa .Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowieka Kod ECTS 7.2.0396 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot null Studia wydział kierunek poziomdrugiego stopnia Wydział Chemii Ochrona Środowiska formastacjonarne moduł specjalnościowy Podstawowa specjalizacjaPodstawowa Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)Biotechnologia studia - kierunek studiów..

Ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w ochronie środowiska.

Jest to pozycja literaturowa, która powinna się znaleźć w biblioteczce każdego studenta ochrony i inżynierii środowiska, biotechnologii czy chemii.Ma świadomość znaczenia biotechnologii w zrównoważonym rozwoju gospodarczym.. Warto wspomnieć, że procesy biotechnologiczne zachodzą naturalnie w świecie, jednakże zadaniem biotechnologii jest ich przyspieszenie, zwiększenie wydajności i prowadzenie na szeroką skalę.Plik Biotechnologia w ochronie środowiska.pptx na koncie użytkownika Helen2904 • folder Gotowe prezentacje • Data dodania: 10 sty 2013Proces beztlenowy zachodzi w środowisku pozbawionym dostępu do powietrza, a co za tym idzie do tlenu w formie cząsteczkowej.. Nasilające się zanieczyszczenie środowiska powoduje, że zaczęto szukać nowych lepszych metod usuwania ich.. Kwartalnik portalu Biotechnologia.pl nr 4/2020.. (K_W05)OCHRONA ŚRODOWISKA Drodzy Kandydaci na studia I i II stopnia, Kierunek Ochrona Środowiska to w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jeden ze strategicznych kierunków studiów dla rozwoju krajowej gospodarki..

Zna przebieg podstawowych procesów biotechnologicznych stosowanych w ochronie środowiska.

Użycie komórek bakterii, grzybów pleśniowych, drożdży oraz wytwarzanych przez nie enzymów pozwala przekształcać produkty rolne i uzyskiwać z nich leki, chemikalia, dodatki konsumpcyjne i inne wyroby.Biotechnologia ma również znaczenie dla ochrony środowiska, m.in. znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków, neutralizacji i bioutylizacji odpadów, a także w produkcji biogazu.. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć: 1.. Studenci zainteresowani taką formą studiowania wykonują pracę magisterską dla zleceniodawcy z przemysłu pod opieką zarówno pracownika naukowego, jak i praktyka, studiując jednocześnie w indywidualnym .15.Biosensory w monitoringu zanieczyszczeń środowiska 16.Biopreparaty w ochronie środowiska rolniczego 17.Biotechnologia w medycynie - terapie genowe, wytwarzanie leków itp. 18.Kontrowersje wokół biotechnologii - Etyczne, społeczne i prawne aspekty biotechnologiiMetody biotechnologiczne w ochronie środowiska (wykład) #7.2.0178 Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG Nazwa przedmiotu Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska (wykład) Kod ECTS 7.2.0178 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Biotechnologii Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Małgorzata Waleron StudiaJest to kompendium wiedzy dotyczącej biotechnologii oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem pełnych procesów biologicznych i wykorzystywanych technologii..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt