Sprawozdania finansowe xhtml

Pobierz

Znaczniki zostają umieszczone inline (w linii kodu) za pomocą standardu XBRL - języka sprawozdawczości finansowej.Dec 24, 2020Dec 15, 2020Mar 10, 2022Wczytaj sprawozdanie Wczytaj zapisane sprawozdanie finansowe do edycji lub podglądu UPO Sprawdź status wysłanych plików i pobierz UPO Wyślij dokument Wyślij pozostałe dokumenty bez sprawozdania finansowegoDec 15, 2020Sep 14, 2021Wszystkie elementy raportu rocznego powinny być sporządzone w formacie XHTML.. Przesłanie do właściwych organów raportu w postaci elektronicznej.1 day agoul.. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych .Feb 22, 2021Czym jest XBRL?. Dobrze wykonany raport finansowy w XHTML powinien posiadać prostą i nieskomplikowaną strukturę HTML rozszerzoną o efektywne formatowanie (dla wygody użytkowników) oraz precyzyjne oznaczone Taksonomie według taksonomii ESMA.. Zawartość raportów rocznych określa par.. 70 ust.. Jak wykonać prawidłowy raport finansowy XHTML.. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Białystok, marzec 2022 ‎ WYBRANE DANE FINANSOWE Spis treści I.Mar 7, 2022Panek SA, ul. Grójecka 208, 02-390 Warszawa (mazowieckie), KRS , REGON 020923108, NIP - Sprawozdanie finansowe za 2021, 2020, 2019 rok złożone do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).Odczytanie sprawozdań finansowych sporządzonych w XML możliwe jest przede wszystkim przy wykorzystaniu programów księgowych -pozwalają one na sporządzenie sprawozdania finansowego w formacie .xml, a także jego późniejsze "odkodowanie" do prostej, czytelnej wersji..

Zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/815, Emitenci sporządzają całe swoje roczne raporty finansowe w formacie XHTML.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK PGE2 days agoJun 14, 2022Przeprowadzenie procesu oznakowywania sprawozdania finansowego przy użyciu języka znaczników XBRL.. Do otwierania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej .Jun 9, 2022Przeprowadzenie procesu oznakowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu języka znaczników XBRL ETAP IV Przygotowanie w formacie XHTML raportu rocznego emitenta, na który składa się m.in. skonsolidowane sprawozdanie finansowe oznakowane w standardzie iXBRL ETAP V Publikacja raportu rocznego w postaci elektronicznej Dlaczego XBRL?Feb 22, 20223 days agoMay 25, 2022May 11, 2022Mar 22, 2022Mar 25, 2022.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt